دلایل خراب شدن اجاق گاز چیست؟

فندک اجاق گاز

فندک در اجاق گاز باعث روشن کردن شعله اجاق گاز هنگام استفاده میباشد که فندک به دو دسته

اتوماتیک و غیر اتوماتیک تقسیم میشود.

فندک اتوماتیک : این نوع فندک بیشتر در اجاق گاز های جدید مورد استفاده قرار گرفته است.

هنگامی که دستگیره ( ولوم ) اجاق گاز را به داخل فشار داده و خلاف عقربه های ساعت

میچرخانیم فندک به صورت خودکار شوع به جرقه زدن میکند که این عمل باعث روشن شدن اجاق

گاز میشود .

هزینه تعمیرات اجاق گاز دوو در تعمیرگاه مجاز و مرکزی

فندک غیر اتوماتیک: این نوع فندک بیشتر در اجاق گاز های قدیمی وجود دارد. با یک دست دستگیره

یا همان ولوم اجاق گاز را به داخل فشار داده و به سمت چپ میچرخانیم با دست دیگر شصتی یا

همان کلید جرقه زن را که در اجاق گاز قرار دارد را فشار داده تا فندک شروع به جرقه زدن کند و گاز

روشن شود

علل خرابی فندک در اجاق گاز:

۱_ نوسانات برق که باعث سوختن جعبه فندک میشود

۲_ سر رفتن مایعات بر روی اجاق گاز

۳_شست و شو با آب فراوان

۴_ فشار دادن و نگه داشتن بیش از حد دکمه فندک در اجاق گاز هایی با فندک غیراتوماتیک

۵_ پایین نگه داشتن ولوم در اجاق گاز هایی که دارای فندک اتوماتیک هستند

ترموکوپل در اجاق گاز:

ترموکوپل در اجاق گاز باعث پایداری شعله و خاموشی آن هنگام سرریز شدن غذا بر روی اجاق گاز

است. هنگامی که شعله اجاق گاز به صورت اتفاقی خاموش شود ترموکوپل بعد از چند ثانیه جریان

گاز را قطع و مانع انباشته شدن گاز در محوطه میشود .

علل خرابی ترموکوپل :

با خراب شدن این قطعه ، شعله اجاق گاز پایداری خود را از دست میدهد و شعله روشن نمیماند

( شعله روشن میشود اما ثابت نمیماند و به سرعت خاموش میشود )

کنار هر سر شعله اجاق گاز یک ترموکوپل تعبیه شده که شکسته شدن نوک آن یکی از علتهای

روشن نماندن شعله است .

علت دیگر خرابی قطع شدن سیم ترموکوپل است که در زیر صفحه اجاق گاز می باشد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: